Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Услуги, свързани с информацията за потреблението и промяна в регистрацията 

1. Копие на фактура за топлинна енергия
2. Справка за начислени и/или дължими суми за топлинна енергия
3. Справка/удостоверение за предоставяне пред държавни органи 
4. Смяна на име по документи
5. Закриване на партида на клиент с отчитане, прекъсване и демонтаж на измервателното средство


1. Копие на фактура за топлинна енергия 

С услугата получавате копие на фактура за топлинна енергия за избран от Вас отчетен период.

Заявяването на услугата става лично или от упълномощено от Вас лице, в EVN Офис.

Необходимо е предварително да разполагате със следната информация:
 • име на клиента,
 • клиентски номер,
 • счетоводен период,
и да представите следните документи:
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице).
Заплащането на услугата се извършва при подаване на заявлението, в съответствие с ценоразписа на EVN България Топлофикация:
 
Копие на фактура за топлинна енергия            Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена, лв.
с ДДС
Копие на фактура за бизнес и частни клиенти 4,17 0,83 5,00
   
Копие на фактура получавате в EVN Офис веднага след подаване на заявлението.

Ако сте клиент на EVN България Електроснабдяване, информация за копие на фактура за консумирана електроенергия, може да намерите тук

Ако желаете да получавате електронна фактура, вижте: Е-фактура.

Обратно


2. Справка за начислени и/или дължими суми за топлинна енергия 

С тази услуга получавате информация за начислените, платени и дължими суми за последните 12 или 36 месеца.

Заявeте услугата лично или чрез упълномощено от Вас лице в EVN Офис.

Необходимо е предварително да разполагате със следната информация:
 • клиентски номер,
 • име на клиента,
 • адрес на обекта,
 • период на справката,
и да представите следните документи:
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице). 
Заплащането се извършва при подаване на заявлението, в съответствие с ценоразписа на услугите на EVN България Топлофикация:

Справка за начислени и/или дължими суми Цена, лв.
 без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
за период от 12 месеца 12,50 2,50 15,00
за период от 36 месеца 16,67 3,33 20,00

По Ваш избор, справката може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

Срокът за изпълнение и предоставяне на услугата е 7 календарни дни от постъпване на искането за изготвяне на справката.

Обратно


3. Справка/удостоверение за предоставяне пред държавни органи 

С услугата получавате информация за потреблението на топлинна енергия и за присъединяването на стопанисваните от Вас обекти/имоти, съгласно изискванията за представяне пред съответните държавни или общински институции, във вид на официална справка/удостоверение.

Услугата се заявява в EVN Офис. При подаване на искането, представете следните документи:
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице). 
Заплащането се извършва при подаване на заявлението, в съответствие с ценоразписа на услугите на EVN България Топлофикация:

Справка/Удостоверение Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
Справка/Удостоверение за
предоставяне пред държавни органи              
8,33 1,67 10,00

Справката/удостоверението се издава в срок до 7 календарни дни и се получава лично или чрез упълномощено от Вас лице в EVN Офис.

Обратно


4. Смяна на име по документи

Ако сте собственик или упълномощен ползвател на обек�� (имот) и името, на което получавате месечните сметки за топлинна енергия е на друго лице, с услугата „Смяна на име по документи” ще се легитимирате като наш клиент напълно безплатно.

Услугата се заявява лично или чрез упълномощено от Вас лице в най- близкия EVN Офис. Преди да подадете искане се запознайте с нормативно допустимите случаи и необходимите документи:

Съществуващ клиент Нов клиент Документи
Бивш собственик Нов собственик Документ за самоличност
Документ за собственост
Собственик на обекта/имота Упълномощен
ползвател(наемател)
Нотариално заверена декларация за съгласие от собственика
Документ за самоличност
Бивш упълномощен
ползвател
(наемател)
Нов
упълномощен
ползвател (наемател)
Копие на документ за собственост
Нотариално заверена декларация за съгласие от собственика
Документ за самоличност
Бивш упълномощен
ползвател
(наемател)
Собственик Документ за самоличност
Документ за собственост
Починал собственик Наследник/ци Удостоверение за наследници
Документ за самоличност
Документ за собственост

Промяната на клиентските данни се извършва до 30 календарни дни от подаване на искането.

Обратно


5. Закриване на партида на клиент с отчитане, прекъсване и демонтаж на измервателното средство

Ако желаете да преустановите топлоснабдяването на Ваш обект/имот и да прекратите клиентските си отношения с доставчика на енергия, е необходимо да заявите закриване на партидата за избрано от Вас място на потребление.

Услугата по прекъсване на топлозахранването и демонтаж на топломер се извършва във Ваше присъствие. Получавате протокол и фактура за консумираната енергия от последното отчитане до датата на изключване.

Заявлението се подава лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис.

Необходимо е предварително да разполагате със следната информация и документи:
 • точното наименование и адрес на обекта,
 • номер на измервателната точка (ИТН),
 • документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или нотариално заверен договор за наем,
 • документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица),
 • лице за контакт и телефонен номер.
Услугата се извършва безплатно в срок до 30 календарни дни от постъпване на Вашето искане.

Ако желаете същият обект отново да бъде включен към топлопреносната мрежа, вижте: Становище и предварителен договор за присъединяване.

Обратно