Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Ремонтни услуги по вътрешни отоплителни инсталации (ВОИ) и инсталации за битова гореща вода (БГВ) 

1. Оглед за отстраняване на повреда във вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) или инсталация за битова гореща вода (БГВ)
2. Монтаж на разширителен съд с реконструкция на инсталацията
3. Източване и запълване на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) или инсталация за битова гореща вода (БГВ) с предварително планиране
4. Отстраняване на пробив във вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) или в инсталация за битова гореща вода (БГВ) с частична подмяна на тръби до 3 метра
5. Смяна на спирателна арматура на вътрешна отоплителни инсталация (ВОИ) или на инсталация за битова гореща вода (БГВ)
6. Смяна на спирателна арматура преди водомер на инсталация за битова гореща вода (БГВ)
7. Смяна на автоматичен обезвъздушител на инсталация за битова гореща вода (БГВ) или на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ)
8. Монтаж на автоматичен обезвъздушител на инсталация за битова гореща вода (БГВ) или на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ)
9. Отстраняване на пробив в топлопреносни мрежи или абонатни станции, собственост на клиент
10. Преуплътняване и пренабиване на арматура в съоръжения, собственост на клиент
11. Ремонт на арматура от топлопреносни мрежи или абонатни станции, собственост на клиент
12. Възстановяване/монтаж на външен датчик на абонатна станция собственост на клиент

1. Оглед за отстраняване на повреда във вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) или инсталация за битова гореща вода (БГВ)

Преди заявяването на услуга от EVN България Топлофикация, често е необходимо предварително да се уточнят ремонтните дейности, които следва да се предприемат.

След оглед на място, сервизните специалисти на EVN България Топлофикация идентифицират неизправностите във Вашата ВОИ и/или инсталация за БГВ и препоръчват начини за ефективното им отстраняване.

Заявяването на услугата става лично или от упълномощено от Вас лице, в EVN Офис.

Необходимо е да ни предоставите следната информация:

 • точен адрес и наименование на обекта/имота,
 • описание на възникналия проблем,
 • лице за осигуряване на достъп и телефон за контакт,
 • удобно време за посещение.

Услугата се извършва безплатно, като за нея предоставяме протокол.

Времето за изпълнение се съгласува до 2 работни дни от постъпване на искането.

Обратно


2. Монтаж на разширителен съд с реконструкция на инсталацията

Ако Вашата отоплителна инсталация е оборудвана с разширителен съд от отворен тип, разположен в подпокривното пространство на сградата и след авария се налага същият да се подмени с нов, Ви предлагаме трайно отстраняване на проблема при изгодни условия.

След заявяване в EVN Офис, получавате комплексна ремонтна услуга, която включва:
 • предварителен оглед на място,
 • доставка на разширителен съд от затворен тип,
 • реконструкция на отоплителната инсталация и монтаж на разширителен съд в абонатната станция,
 • всички дейности по източване и запълване на инсталацията,
 • възстановяване на режимите на топлоподаване.
Новият разширителен съд е собственост на EVN България Топлофикация и неговата стойност не се включва в цената на услугата.

EVN България Топлофикация издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:

Монтаж на разширителен съд                           Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
Монтаж на разширителен съд с
реконструкция на инсталацията
(без цена на разширителен съд)
790,83 158,17 949,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 17 календарни дни след заплащане на същата.

Времето за извършване се съгласува до 2 работни дни след заплащане на услугата.

Обратно


3. Източване и запълване на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) или инсталация за битова гореща вода (БГВ) с предварително планиране

Преди да пристъпите към ремонтни дейности по съоръженията за отопление и/или БГВ във Вашия дом или сграда е задължително топлоносителят (гореща вода) да е източен от съответната инсталация.

С тази услуга източваме инсталацията и Ви осигуряваме условия за безопасна работа, без допускане на имуществени щети. След отстраняване на повредата ни уведомете на телефон 0700 1 7898. Сервизен екип ще извърши своевременно запълване на инсталацията и ще възстанови нормалното топлоснабдяване в сградата.

При планирани дейности по сградната инсталация, услугата се заявява в EVN Офис лично или чрез упълномощено от Вас лице.

Предвид, че услугата е свързана с прекъсване на топлоснабдяването в сградата или с неговото ограничаване за част от потребителите, изискваме уведомяване на упълномощения представител на сградата (при етажна собственост). Ако ремонтът включва подмяна на отоплителни тела или водомери, е задължително да се свържете с фирмата за топлинно счетоводство, за да се извърши отчитане на уредите.

При подаване на заявление е необходимо да ни предоставите следната информация и документи:
 • точен адрес и име на клиента,
 • лице за контакт и телефон,
 • удобно време за посещение,
 • очаквана продължителност на ремонтните работи,
 • документ за уведомяване, подписан от упълномощения представител на етажната собственост,
 • удостоверение от топлинния счетоводител за отчетени уреди (при подмяна).
Заявената продължителност на ремонта е препоръчително да се съобрази, както следва:
 • за отоплителни инсталации в летен период – до 5 работни дни,
 • за отоплителни инсталации в отоплителен сезон – до 3 часа,
 • за инсталации за битово горещо водоснабдяване – до 3 часа.
EVN България Топлофикация издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване::

Източване и запълване на                                 
ВОИ или инсталация за БГВ
Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
Източване и запълване на ВОИ
с предварително планиране
32,50 6,50 39,00
Източване и запълване на инсталация
за БГВ с предварително планиране
24,17 4,83 29,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни сле�� заплащане на същата.

Времето за извършване се съгласува до 2 работни дни след заплащане на услугата.

При обстоятелства изискващи авариен ремонт, услугата може да поръчате и на денонощния телефон на EVN България Топлофикация - 0700 1 7898.

Обратно


4. Отстраняване на пробив във вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) или в инсталация за битова гореща вода (БГВ) с частична подмяна на тръби до 3 метра 

Пробивите във ВОИ или инсталация за БГВ са причина за сериозни течове и отстраняването им изисква своевременни и добре планирани ремонтни дейности.

Доверете се на опита на специалистите на EVN България Топлофикация, които ще извършат предварителен оглед, професионално ще отстранят аварията и ще възстановят нормалното топлоснабдяване.

Услугата може да заявите лично или чрез упълномощено от Вас лице в EVN Офис, като посочите адрес, упълномощено лице и телефон за контакт и осигуряване на достъп до общи части и/или имоти в сградата.

EVN България Топлофикация издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
 
Отстраняване на пробив във
ВОИ или в инсталация за БГВ                          
Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
Отстраняване на пробив в
отклонение от щранг за 1 брой
62,50 12,50 75,00
Отстраняване на пробив в
отклонение от щранг за всеки следващ
29,17 5,83 35,00
Отстраняване на пробив в щранг на
ВОИ за 1 брой
157,50 31,50 189,00
Отстраняване на пробив в щранг на
ВОИ за всеки следващ
107,50 21,50 129,00
Отстраняване на пробив в щранг на
инсталация за БГВ за 1 брой
183,33 36,67 220,00
Отстраняване на пробив в щранг на
инсталация за БГВ за всеки следващ
141,67 28,33 170,00

Цената на услугата включва необходимите материали за извършване на ремонта, както и всички дейности по обезопасяване чрез източване и запълване на инсталацията.

Срокът за изпълнение на услугата е до 9 календарни дни след заплащане на същата.

Времето за извършване се съгласува до 2 работни дни след заплащане на услугата.

Обратно


5. Смяна на спирателна арматура на вътрешна отоплителни инсталация (ВОИ) или на инсталация за битова гореща вода (БГВ)

След продължителна експлоатация, главните спирателни кранове се амортизират и често са причина за течове или смущения при експлоатация на инсталациите.

В повечето случаи, при отстраняване на неизправности по общите части на сградната инсталация, партньорството с доставчика на топлинна енергия Ви осигурява безопасни условия на работа, сигурни технически решения и гарантирано качество на ремонтите.

При необходимост от смяна на спирателна арматура, предлагаме комплексна услуга, с която получавате:
 • предварителен оглед на място,
 • доставка на подходяща спирателна арматура и материали,
 • обезопасяване чрез източване на инсталацията,
 • смяна на спирателна арматура с всички необходими дейности по реконструкция,
 • запълване на инсталацията и възстановяване работата на системата.
Заявете услугата в EVN Офис, като посочите адрес, телефон за контакт и лице за осигуряване на достъп до общи части и/или имоти в сградата.

EVN България Топлофикация издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:

Смяна на спирателна арматура
на ВОИ или на инсталация за БГВ                   
Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
Смяна с доставка на спирателна арматура
до 1“ за 1 брой
99,17 19,83 119,00
Смяна с доставка на спирателна арматура
до 1“ за всяка следваща
54,17 10,83 65,00
Смяна с доставка на спирателна арматура
между 1“ и 2“ за 1 брой
132,50 26,50 159,00
Смяна с доставка на спирателна арматура
между 1“ и 2“ за всяка следваща
87,50 17,50 105,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 9 календарни дни след заплащане на същата.

Времето за извършване се съгласува до 2 работни дни след заплащане на услугата.

Обратно


6. Смяна на спирателна арматура преди водомер на инсталация за битова гореща вода (БГВ)

С услугата, специалисти на EVN България Топлофикация ще подменят повредения елемент и ще осигурят нормалната работа на инсталацията. В случаите, когато не разполагате с резервен кран, заявете услугата с доставка на спирателна арматура.

Услугата се заявява лично или чрез упълномощено от Вас лице в EVN Офис. Необходимо е да предоставите следната информация:

 • точен адрес и наименование на обекта/имота,
 • описание на възникналия проблем,
 • лице и телефон за контакт и осигуряване на достъп,
 • удобно време за посещение.

EVN България Топлофикация издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
 

Смяна на спирателна арматура
преди водомер на инсталация за БГВ
Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
Смяна с доставка на спирателна арматура
преди водомер на инсталация за БГВ
за 1 брой
58,33 11,67 70,00
Смяна с доставка на спирателна арматура
преди водомер на инсталация за БГВ
за всяка следваща
29,17 5,83 35,00
Смяна без доставка на спирателна арматура преди водомер на инсталация за БГВ
за 1 брой
54,17 10,83 65,00
Смяна без доставка на спирателна арматура
преди водомер на инсталация за БГВ
за всяка следваща
25,00 5,00 30,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 9 календарни дни след заплащане на същата.

Времето за извършване се съгласува до 2 работни дни след заплащане на услугата.

Обратно


 

7. Смяна на автоматичен обезвъздушител на инсталация за битова гореща вода (БГВ) или на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ)

Ако инсталациите за отопление или БГВ са оборудвани със системи за обезвъздушаване и установите неравномерно топлоотдаване или проблеми с топлата вода по високите етажи в сградата, вероятната причина за това е повреда в автоматичните обезвъздушители.

След заявяване на услугата, специалистите на EVN България Топлофикация проверяват работата на инсталацията и извършат необходимите дейности по демонтаж и монтаж на нов автоматичен обезвъздушител.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас или от етажната собственост лице в EVN Офис. Необходимо е в заявлението да посочите адрес, лице и телефон за контакт, както и да се ангажирате с осигуряването на достъп до имотите от последния етаж на сградата, в които са монтирани елементи от системата за обезвъздушаване. 

EVN България Топлофикация издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:

Смяна на автоматичен обезвъздушител
на инсталация за БГВ или на ВОИ 
Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
Смяна с доставка на автоматичен обезвъздушител за 1 брой 33,33 6,67 40,00
Смяна с доставка на автоматичен обезвъздушител всеки следващ 12,50 2,50 15,00

В цената на услугата е включена стойността на обезвъздушителя, както и всички дейности по обезопасяване чрез източване и запълване на инсталацията.

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни след заплащане на същата.

Времето за извършване се съгласува до 2 работни дни след заплащане на услугата.

Обратно


8. Монтаж на автоматичен обезвъздушител на инсталация за битова гореща вода (БГВ) или на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ)

Ако установите неравномерно топлоотдаване в различни клонове на инсталацията или топлата вода достига желаната температура след продължително източване, това най-често се дължи на наличния въздух в системите. С монтиране на автоматични обезвъздушители решавате проблемите трайно и ефикасно.

След заявяване на услугата, нашите специалисти извършват всички дейности по обезопасяване, реконструкция, монтаж на автоматични обезвъздушители и привеждане на системата към нормален режим на работа.

Заявете услугата в EVN Офис лично или чрез упълномощено от Вас или от собствениците на етажната собственост лице.

Необходимо е в заявлението да посочите точен адрес, лице за осигуряване на достъп до апартамент на последния етаж и телефон за контакт.

EVN България Топлофикация издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:

Монтаж на автоматичен обезвъздушител
на инсталация за БГВ или на ВОИ
Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
Монтаж с доставка на автоматичен обезвъздушител за 1 брой 74,17 14,83 89,00
Монтаж с доставка на автоматичен обезвъздушител за всеки следващ 45,83 9,17 55,00

В цената на услугата е включена стойността на обезвъздушителя, както и всички дейности по обезопасяване чрез източване и запълване на инсталацията.

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни след заплащане на същата.

Времето за извършване се съгласува до 2 работни дни след заплащане на услугата.

Обратно


9. Отстраняване на пробив в топлопреносни мрежи или абонатни станции, собственост на клиент

При възникване на пробив в стопанисвани от Вас топлопреносна мрежа и/или абонатна станция (АС) е наложително да предприемете мерки за локализиране на причините и отстраняване на течовете.

В случаите, когато не разполагате с наличен персонал за извършване на ремонта и/или сложността на повредата изисква взаимодействие с доставчика на топлинна енергия, заявете услугата лично или чрез упълномощено от Вас лице в най-близкия EVN Офис. За допълнително уточняване на изпълнението е необходимо да посочите лице за контакт и телефон за връзка.

Сервизните екипи на EVN България Топлофикация разполагат с необходимата техника и опит в поддържането на топлопреносни мрежи/АС и ще Ви окажат нужната помощ за навременното възстановяване на топлоснабдяването.

Услугата се изпълнява след сключване на договор и се заплаща в 30-дневен срок от датата на издаване на фактурата.

Обратно


10. Преуплътняване и пренабиване на арматура в съоръжения, собственост на клиент

При неизправности в арматурата на топлопроводи Ваша собственост, изискващи преуплътняване или дейности по пренабиване в камера, нашите специалисти ще извършат необходимите ремонтни дейности и ще Ви съдействат за възстановяване на нормалното топлоподаване.

Услугата можете да заявите лично или чрез упълномощено лице в EVN Офис, като посочите вида на съоръжението, удобно за Вас време, лице и телефон за контакт.

Услугата се изпълнява след сключване на договор и се заплаща в 30-дневен срок от датата на издаване на фактурата.

Обратно


11. Ремонт на арматура от топлопреносни мрежи или абонатни станции, собственост на клиент

С поддържане в изправно състояние на спирателната и регулираща арматура в абонатните станции (АС) и топлопреносната мрежа (ТМ), ще осигурите по-добро управление на режимите и надеждна експлоатация на отоплителната система.

Доверете се на нашите специалисти, когато планирате дейности по обслужване и подмяна на различни типове арматура и търсите високо качество на изпълнените ремонти.

Услугата можете да заявите лично или чрез упълномощено лице в EVN Офис, като посочите вида на съоръжението, удобното за Вас време, лице и телефон за контакт.

Услугата се изпълнява след сключване на договор и се заплаща в 30-дневен срок от датата на издаване на фактурата.

Обратно


12. Възстановяване/монтаж на външен датчик на абонатна станция собственост на клиент

При температурни промени, системата за автоматизирано управление на абонатната станция осигурява гъвкаво регулиране на топлоподаването, съобразено с изискванията за ефективност и комфорт.

Ако при профилактика или експлоатация на абонатната станция Ваша собственост установите отклонения в параметрите на датчика за външна температура, предлагаме техническа помощ за неговата подмяна и възстановяване на нормалния режим на работа.

Услугата можете да заявите лично или чрез упълномощено лице в EVN Офис, като посочите адрес, удобно за Вас време, лице и телефон за контакт. 

EVN България Топлофикация издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:

Възстановяване/монтаж на датчик                  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
Възстановяване/монтаж на външен датчик
на абонатна станция, собственост на клиент
187,50 37,50 225,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни след заплащане на същата.

Времето за извършване се съгласува до 2 работни дни след заплащане на услугата.

За промяна в програмираните климатични параметри на сградата, вижте: Пренастройка на системи за автоматично регулиране на ВОИ и инсталации за БГВ по желание на клиент.

Обратно

Документи

Брошура: Грижа за отоплителната система във Вашия дом

EVN Топлофикация - експертите, на които да се доверите